Reklama

Triaprint

Najbitnije karakteristike

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Edit Template
Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Light weight | M.I.S. Tomas Plastic

Light Weight

Good Chemical Resistant | M.I.S. Tomas Plastic

Good Chemical Resistant

High Compression Strength | M.I.S. Tomas Plastic

High Compression Strength

Corona Treatment | M.I.S. Tomas Plastic

Corona Treatment

Edit Template
Light weight | M.I.S. Tomas Plastic

Light Weight

Good Chemical Resistant | M.I.S. Tomas Plastic

Good Chemical Resistant

High Compression Strength | M.I.S. Tomas Plastic

High Compression Strength

Corona Treatment | M.I.S. Tomas Plastic

Corona Treatment

Light weight | M.I.S. Tomas Plastic

Light Weight

Good Chemical Resistant | M.I.S. Tomas Plastic

Good Chemical Resistant

High Compression Strength | M.I.S. Tomas Plastic

High Compression Strength

Corona Treatment | M.I.S. Tomas Plastic

Corona Treatment

Edit Template

Najbitnije karakteristike

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Edit Template
Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Light weight | M.I.S. Tomas Plastic

Light Weight

Good Chemical Resistant | M.I.S. Tomas Plastic

Good Chemical Resistant

High Compression Strength | M.I.S. Tomas Plastic

High Compression Strength

Corona Treatment | M.I.S. Tomas Plastic

Corona Treatment

Edit Template
Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Economic | M.I.S. Tomas Plastic

Economic

Smooth top And Bottom Layer | M.I.S. Tomas Plastic

Smooth Top & Bottom Layer

High Rigidity | M.I.S. Tomas Plastic

High Rigidity

Lako za printanje | M.I.S. Tomas Plastic

Printable

Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Edit Template
Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Strong & Durable | M.I.S. Tomas Plastic

Strong & Durable

Ecological | M.I.S. Tomas Plastic

Ecological

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Good repture and tear resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Good Repture & Tear Resistant

Water and moisture resistance | M.I.S. Tomas Plastic

Water & Moisture Resistant

Light weight | M.I.S. Tomas Plastic

Light Weight

Good Chemical Resistant | M.I.S. Tomas Plastic

Good Chemical Resistant

High Compression Strength | M.I.S. Tomas Plastic

High Compression Strength

Corona Treatment | M.I.S. Tomas Plastic

Corona Treatment

Edit Template

TRIAPRINT

Triaprint | MIS Tomas Plastic

TRIAPRINT® - CORONA tretirane TRIACELL PLOČE sa upotrebom za digitalnu i direktnu štampu na UV štampačima.Triaprint® ploče poseduju ravnu i glatku površinu sa ćelijskom strukturom.

Poseduje iste mehaničke osobine kao i standardne Triacell ploče. Triaprint® ploče su tretirane Corona premazom, tako da poseduje glatku površinu izuzetno pogodnu za direktnu štampu.

Brošura
Boje
Specifikacije
Preuzmi brošuru ovde.
Tiaprint je dostupan samo u RAL 9010 (White 01).
Debljina
Širina x Dužina
2.4 mm / 450 gr
2.7 mm / 600 gr
3.1 mm / 750 gr
3.4 mm / 900 gr
5.4 mm / 1600 gr
1600 x 2250 mm
1600 x 3000 mm
2050 x 3050 mm
Debljina Širina x Dužina
2.4 mm / 450 gr1600 x 2250 mm

1600 x 3000 mm

2050 x 3050 mm
2.7 mm / 600 gr
3.1 mm / 750 gr
3.4 mm / 900 gr
5.4 mm / 1600 gr
Edit Template

TRIAPRINT

TRIAPRINT® - CORONA tretirane TRIACELL PLOČE sa upotrebom za digitalnu i direktnu štampu na UV štampačima.Triaprint® ploče poseduju ravnu i glatku površinu sa ćelijskom strukturom.

Poseduje iste mehaničke osobine kao i standardne Triacell ploče. Triaprint® ploče su tretirane Corona premazom tako da poseduje glatku površinu izuzetno pogodnu za direktnu štampu.

Brošura
Boje
Specifikacije
Preuzmi brošuru ovde.
Tiaprint je dostupan samo u RAL 9010 (White 01).
Debljina
Širina x Dužina
2.4 mm / 450 gr
2.7 mm / 600 gr
3.1 mm / 750 gr
3.4 mm / 900 gr
5.4 mm / 1600 gr
1600 x 2250 mm
1600 x 3000 mm
2050 x 3050 mm
Debljina Širina x Dužina
2.4 mm / 450 gr1600 x 2250 mm

1600 x 3000 mm

2050 x 3050 mm
2.7 mm / 600 gr
3.1 mm / 750 gr
3.4 mm / 900 gr
5.4 mm / 1600 gr
Edit Template

TRIAPRINT

TRIAPRINT® - CORONA tretirane TRIACELL PLOČE sa upotrebom za digitalnu i direktnu štampu na UV štampačima.Triaprint® ploče poseduju ravnu i glatku površinu sa ćelijskom strukturom.

Poseduje iste mehaničke osobine kao i standardne Triacell ploče. Triaprint® ploče su tretirane Corona premazom tako da poseduje glatku površinu izuzetno pogodnu za direktnu štampu.

Brošura
Boje
Specifikacije
Preuzmi brošuru ovde.
Tiaprint je dostupan samo u RAL 9010 (White 01).
Debljina
Širina x Dužina
2.4 mm / 450 gr
2.7 mm / 600 gr
3.1 mm / 750 gr
3.4 mm / 900 gr
5.4 mm / 1600 gr
1600 x 2250 mm
1600 x 3000 mm
2050 x 3050 mm
Debljina Širina x Dužina
2.4 mm / 450 gr1600 x 2250 mm

1600 x 3000 mm

2050 x 3050 mm
2.7 mm / 600 gr
3.1 mm / 750 gr
3.4 mm / 900 gr
5.4 mm / 1600 gr
Edit Template

Moguća obrada

Cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Cutting

Die cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Die Cutting

Welding | M.I.S. Tomas Plastic

Welding

Bonding | M.I.S. Tomas Plastic

Bonding

Cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Cutting

Die cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Die Cutting

Welding | M.I.S. Tomas Plastic

Welding

Bonding | M.I.S. Tomas Plastic

Bonding

Edit Template
Sterilising | M.I.S. Tomas Plastic

Sterilising

Recycling | M.I.S. Tomas Plastic

Recycling

Printing | M.I.S. Tomas Plastic

Printing

Sterilising | M.I.S. Tomas Plastic

Sterilising

Recycling | M.I.S. Tomas Plastic

Recycling

Printing | M.I.S. Tomas Plastic

Printing

Edit Template
Cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Cutting

Die cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Die Cutting

Welding | M.I.S. Tomas Plastic

Welding

Bonding | M.I.S. Tomas Plastic

Bonding

Cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Cutting

Die cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Die Cutting

Welding | M.I.S. Tomas Plastic

Welding

Bonding | M.I.S. Tomas Plastic

Bonding

Edit Template
Sterilising | M.I.S. Tomas Plastic

Sterilising

Recycling | M.I.S. Tomas Plastic

Recycling

Printing | M.I.S. Tomas Plastic

Printing

Sterilising | M.I.S. Tomas Plastic

Sterilising

Recycling | M.I.S. Tomas Plastic

Recycling

Printing | M.I.S. Tomas Plastic

Printing

Edit Template
Cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Cutting

Die cutting | M.I.S. Tomas Plastic

Die Cutting

Welding | M.I.S. Tomas Plastic

Welding

Bonding | M.I.S. Tomas Plastic

Bonding

Sterilising | M.I.S. Tomas Plastic

Sterilising

Recycling | M.I.S. Tomas Plastic

Recycling

Printing | M.I.S. Tomas Plastic

Printing

Upotreba

Krovni prozori

Futrole za instrumente

Štandovi za sajmove

Koferi za letove

Znakovi

POP i POS Display

Futrole za instrumente

Štandovi za sajmove

Koferi za letove

Znakovi

Pregledaj i ostale proizvode u ponudi

Pogledaj druge proizvode

Leksan PC ploče

PC trapezne ploče

Veralit

Svi proizvodi